Yhteystiedot

AAVA Meklarit Oy
Unikkotie 13
01300 VANTAA
Y-tunnus 2371569-0


AAVA Meklarit Oy
Tampere


toimisto@aavameklarit.fi

Tiedotteet

1.2.2018 Aava Meklarit vakuutusliiketoiminta on siirtynyt liiketoimintakaupassa osaksi Wakio Oy :tä.

Aava Meklarit säilyttää yhteystiedot ja asiakkaita palvellaan normaalisti siirtymäajan myös Aavan yhteystiedoin.

Kevät terveisin, Aava Meklarit Oy

1.1.2017 uusi liikennevakuutuslaki astui voimaan.  Liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa vakuutusyhtiöt voivat ottaa vahinkohistorian joustavammin huomioon sellaisisten talouksien tai yritysten osalta, joilla on useampi ajoneuvo. Liikennevakuutuksen laiminlyöntiin ja korvausprosessiin on tulossa myös tarkennuksia. Esimerkiksi liikennekäytöstä poistettulla ajoneuvolla ei enää lakimuutoksen myötä tarvitse olla liikennevakuutusta. LVK:n rooli vahvistuu. Linkki http://www.lvk.fi/liikennevakuutuslaki

1.1.2017 eläkeuudistus. Lain myötä eläkeikä nousee 65 vuoteen ja lakimuutos koskee tältä osin vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Termi tavoite-eläkeikä määrittää iän, jolloin lykkäyskorotus korvaa elinaikakertoimen vaikutuksen. Eläketta alkaa karttumaan jatkossa 17-vuotiaasta alkaen 1,5 % vuosiansioista. Eläkemalleja uudistetaan. Yrityksiä kehotetaan miettimään keinoja ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamisen parantamiseksi.

*********

1.1.2016 astui voimaan uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki. Laki toi käytännön vakuuttamiseen muutoksia mm. yrittäjästatuksen (Yel-vakuutetun omistussuhde yli 30%/äänimäärä/perheen yhteisteisomistus yli 50%) omaavien henkilöiden vakuuttamiseen. Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vuosityöansio on pääsääntöisesti sama kuin Yel-työtulo. Yrittäjät eivät enää sisälly automaattisesti työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen (lakisääteinen tapaturmavakuutus), vaan yrittäjien tulee vakuuttaa itsensä työajan ja vapaa-ajan osalta erikseen.